Historische elementen

Het oorspronkelijke ontwerp voorzag een formele museumtuin, naar het voorbeeld van classicistische en Franse tuinen. De strakke, geometrische tuinstijl versterkte de monumentale architectuur van het museum. De verstedelijking in de 20ste eeuw legde een grote druk op de publieke ruimte in Antwerpen en de tuin takelde af. Enkel het sierhekwerk rond het terrein en een rij olmen aan de buitenzijde herinneren nog aan de historische tuin.

Binnen het nieuwe concept vertrekt de architect met het behoud van die – beperkte – oorspronkelijke elementen. Het team restaureert het historische hekwerk. De nog originele olmen rondom het terrein krijgen versterking van 36 nieuwe olmen. Een brede haag maakt de begrenzing van de tuin compleet. En zo kan het museum ’s nachts niet alleen haar deuren, maar ook haar tuin sluiten. 

© Archief KMSKA - De historische museumtuin

Groene oase

In oorsprong was de tuin opgebouwd uit geometrische parterres, met strak gesnoeide hagen en minutieus gemaaide gazons. Erg intensief qua onderhoud, en vooral mooi om naar te kijken. De tuin was in de eerste plaats een plek waar de bourgeoisie kwam om te zien en gezien te worden. Wandelaars kregen een strakke rondgang van wandelassen voorgeschoteld, gebaseerd op het omliggende stratenplan. Onderweg passeerden ze kunstwerken. Enige vorm van actief amusement was niet inbegrepen bij het palaveren met kennissen. 

© Team van Meer!

Team van Meer! geeft een hedendaagse twist aan dit concept. De wandelpaden omheen het museum en de kunstwerken zijn gebleven. Alleen verwelkomen de grasperken, opgedeeld in ‘tuinkamers’,  kinderplezier, en nodigen comfortabele banken uit tot het lezen van een boek en andere vormen van zachte recreatie. De hagen mogen wat vrijer groeien, bolgewassen en een bloementuin zorgen voor een toets schoonheid. Een tuin van het museum, maar ook een tuin van de wijk. Het publiek krijgt vrije toegang tot een tuin die terug aansluit bij het gebouw én bij de Zuidwijk. En vooral buurtbewoners kunnen aangenaam vertoeven in de nieuwe tuin.

Als eerste tentoonstellingszaal, toont het museum in de tuin sculpturen uit de collectie. Waar de wandelpaden elkaar kruisen, plaatst Team van Meer! hedendaagse sokkels om de kunstwerken te etaleren. ‘Willem van Oranje’, een geschenk van kunstenaar Jean-Paul Laenen blijft op zijn vertrouwde plek staan. 

© Team van Meer! - Kunst en plezier zullen samensmelten in de nieuwe tuin

Finishing touch

Nieuwe gevelverlichting creëert een illusie van ‘maanlicht’, een zachte en egale verlichting van het gebouw. Bij evenementen kan de verlichting een niveau sterker schijnen. De tuinsculpturen worden apart uitgelicht. Zo kan je ze ook in het donker bewonderen.

Aan de achtergevel van het museum komt een afgesloten ‘beveiligde zone’ met nieuwe inritten om de logistieke werking van het museum mogelijk te maken. Een omheining zal deze zone van het publiek afbakenen. De inritten zijn ook noodzakelijk voor de hulpdiensten. 

De archeologische resten van de Citadel van Alva blijven in situ bewaard. Team van Meer! legt geen nieuwe bomen of harde funderingen aan waar de restanten liggen. Zo blijft het mogelijk om ze in de toekomst wel bloot te leggen.