‘Ik kom uit Peru, waar ik aan de universiteit Diego Quispe Tito in Cuzco een academische master in conservatie en restauratie heb gevolgd. In Peru leerde ik mijn huidige partner kennen, die daar op dat moment stage liep. Nadat ik mijn opleiding afwerkte kwam ik naar België omwille van mijn relatie. Via een beroepsinlevingsstage van de VDAB kreeg ik de kans om als stagiair aan de slag te gaan bij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Ik kwam er terecht in een warm en open team. Conservators en restaurators hielpen me om het vakjargon in het Nederlands beter onder de knie te krijgen. Het was erg leerrijk om restauratie- en conservatietechnieken waarmee ik in Cuzco had kennisgemaakt te vergelijken met technieken die ik hier observeerde bij mijn collega’s. Op die manier probeer ik het beste uit twee werelden te halen. Het KMSKA speelde dan ook een belangrijke rol in mijn integratieproces. Het museum versterkte mijn passie voor kunst en de conservatie en restauratie ervan.’

‘Een museum is voor mij een plek waar mensen met verschillende achtergronden samen kunnen komen om van kunst te genieten. Kunst leert ons om vanuit diverse perspectieven te kijken, wat volgens mij ook een belangrijke maatschappelijke functie is. Daarom is het voor mij essentieel dat een museum inclusief is en verschillende doelgroepen bereikt, ook personen met beperkingen, met een migratieachtergrond, met verschillende socio-economische achtergronden enzoverder. Om hierop in te zetten moet er aandacht zijn voor zowel de communicatie en het financiële als de fysieke toegankelijkheid van de gebouwen. Zo moet je je als museum afvragen of de informatie over en in het museum ook duidelijk is voor bijvoorbeeld anderstaligen, personen met een visuele beperking enzoverder.’

In het Museo de Arte de Lima (MALI) in Peru gaat door de sobere scenografie alle aandacht naar de kunstwerken.

‘Ervaringsgericht en interactief werken lijkt me een van de vele manieren om alle lagen van de samenleving bij het museum te betrekken. Studio I, een gezamenlijk project van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven, is daar een voorbeeld van. Er wordt onder andere gewerkt met workshops en een kenniscafé waar bezoekers elkaar kunnen ontmoeten en interactief aan de slag gaan. In Peru bezocht ik eerder MALI, het Museo de Arte de Lima, een aanrader. Het paleis waar de werken worden geëxposeerd is op zich al zeer impressionant en werd ook uitgeroepen tot historisch monument en cultureel erfgoed van Peru. Binnen is het museum eerder sober ingekleed, waardoor de aandacht direct naar de kunstwerken wordt gezogen. Het museum is ten slotte ook erg divers, in die zin dat het zowel prekoloniale, koloniale als hedendaagse kunstwerken laat zien.’

Gratis museummagazine ontvangen?

Abonneer je op Zaal Z