KMSKA ontvangt omvangrijke schenking van Stichting Eugeen Van Mieghem

Persbericht - 24 april 2024

Het KMSKA kondigt met trots een belangrijke schenking aan van de Stichting Eugeen Van Mieghem. Al sinds 1982 zet deze stichting zich vol passie in voor het bevorderen van de bekendheid van Van Mieghem. Nu heeft ze besloten een indrukwekkende collectie van 226 kunstwerken over te dragen aan het KMSKA. Deze schenking betekent een significante uitbreiding van de Van Mieghem-verzameling binnen de collectie van het KMSKA.

Eugeen Van Mieghem (1875-1930) is onlosmakelijk verbonden met de stad Antwerpen. Terugkerende thema’s in zijn oeuvre waren het leven in en rond de haven van Antwerpen en het uitgaansleven aan de De Keyserlei. Voor Van Mieghem was observatie de leidraad, zijn sociaal bewustzijn de drijfveer. Hij ging te werk als een chroniqueur en focuste zich voornamelijk op het vastleggen van momentopnamen van het vaak moeilijke dagelijkse leven – ook tijdens de oorlogsjaren. Dat deed hij in tekeningen in potlood, houtskool, aquarel, inkt of pastel en in mindere mate ook in schilderijen en grafiek. Omwille van het sociale karakter van zijn werk en de schetsmatige, aan het impressionisme verwante stijl vergeleken eigentijdse critici hem vaak met buitenlandse tijdgenoten zoals Théophile-Alexandre Steinlen, Jean-Louis Forain en Käthe Kollwitz. Bovendien nam hij ook een actieve rol op in het culturele leven van Antwerpen, onder meer bij de kunstenaarsverenigingen De Kapel, Eenigen en Kunst van Heden waar hij regelmatig tentoonstelde en verkocht aan Antwerpse verzamelaars zoals François Franck.

De Stichting Eugeen Van Mieghem heeft tot doel om Eugeen Van Mieghem de bekendheid te geven die hij verdient. Dat doet ze onder andere aan de hand van haar museum, publicaties, lezingen en tentoonstellingen, een doelstelling waar de Stichting ook in de toekomst verder aan zal bouwen. In de afgelopen 42 jaar is ze erin geslaagd een aanzienlijke collectie werken van de kunstenaar te verzamelen. Om deze waardevolle verzameling veilig te stellen voor de toekomst, heeft de Stichting besloten een groot deel ervan permanent over te dragen aan het KMSKA. De schenking bestaat uit 226 kunstwerken en omvat alle periodes uit het werk van Van Mieghem. 215 werken zijn een karakteristieke neerslag van zijn veelzijdige kunstenaarschap. Het ensemble bestaat hoofdzakelijk uit tekeningen, maar bevat ook olieverfschilderijen, monotypes, pastellen, etsen en litho’s. Een aantal realisaties van onder meer Chagall, Steinlen, Ossip Zadkine, Valentine Prax en Jean Lurçat vult het ensemble aan. Bovendien bevat de schenking ook portretten uit de hand van Van Mieghem van onder meer James Ensor, Willem Elsschot en Eugeen Van Mieghem junior.

Voor het KMSKA betekent de schenking in eerste instantie een belangrijke versterking van zijn Van Mieghem-verzameling die tot nu enkel bestond uit twee schilderijen en drie tekeningen. De schenking vindt echter ook mooi aansluiting bij werken uit de KMSKA-collectie van Van Mieghems stadsgenoten Victor Hageman en Charles Mertens, en van George Hendrik Breitner, Isaac Israëls en Jacob Smits. Ook zij tekenden en schilderden op een erg intuïtieve manier sociale thema’s, die vandaag de dag nog relevant zijn. 

Het KMSKA is de perfecte thuis voor Eugeen Van Mieghem. Het is niet alleen het grootste kunstmuseum van Vlaanderen, waar zowel nationaal als internationaal gerenommeerde kunstenaars vertegenwoordigd zijn. De Stichting is ook volledig overtuigd van de aanpak van het nieuwe KMSKA, waarbij ze kunst voor een breed publiek toegankelijk willen maken. Bovendien was het de wens van de Stichting dat alle 226 kunstwerken samenbleven. Het KMSKA beschikt over de middelen en expertise om die wens te vervullen”, aldus Erwin Joos, oprichter van de Stichting Eugeen Van Mieghem.

De schenking aan het KMSKA is een bewijs van vertrouwen in het museum als bewaarder van belangrijk cultureel erfgoed. Hiermee wordt de Antwerpse kunstenaar extra verankerd in zijn thuishaven Antwerpen, waarvan hij de rauwe omstandigheden en tijdsgeest van weleer op authentieke wijze wist vast te leggen. Het museum zal de collectie bewaren en toegankelijk maken voor toekomstige generaties. In het najaar van 2025 zal de schenking de basis vormen voor een tentoonstelling gewijd aan Eugeen Van Mieghem”, aldus Luk Lemmens, voorzitter KMSKA vzw. 

De weldoeners die het KMSKA ondersteunen met schenkingen en legaten spelen een cruciale rol bij het uitbouwen en onderhouden van de bijzonder waardevolle collectie die het KMSKA bewaart en tentoonstelt. Meer dan 40% van de collectie bestaat uit legaten en schenkingen. Het museum is deze schenkers dan ook bijzonder dankbaar.  

NOOT VOOR DE PERS 

Beeldmateriaal vind je hier.
 
In het Pissarro Museum in Pontoise opent op 4 mei 2024 ook de expo Eugeen Van Mieghem entre Millet et Lautrec. Hier zullen heel wat werken uit de schenking te zien zijn, alvorens ze aan het KMSKA overhandigd worden.