Restauration

Conservatie
marathon

Het gaat om bozzetti – ontwerpen in klei – uit de verzameling van de Antwerpse kunsthandelaar Charles Van Herck.

De Koning Boudewijnstichting gaf ze aan het KMSKA in bruikleen. Deleu voerde conditiecontroles uit op alle werken en stofte ze af. Elk beeld heeft nu ook eigen beeldmateriaal én een conditierapport.

Een selectie van deze bozzzetti zal na de heropening te zien zijn in de museumzalen.