1. Het schuttersfeest verwijst naar Antwerpse gildehuizen

Koen Bulckens: 'Het Schuttersfeest van de Meester Van Frankfurt is een van de meest enigmatische schilderijen in het KMSKA.'

Schilderij Het Schuttersfeest van de Meester van Frankfurt

'Kunsthistorici houden zich al generaties lang bezig met het ontcijferen van de vele soms bizarre details. Nu kwam aan het licht dat de symbolen op de burchten in de achtergrond verwijzen naar de gildehuizen van de schutters in het Antwerpse centrum.'

Het wapenschild staat voor ‘Pand van Spangien’ (Grote Markt 7), het gildehuis van de Oude Voetboog
De maan refereert naar ‘de Half Maene’ (Gildekamerstraat 6), het gildehuis van de Jonge Voetboog.
De valk symboliseert ‘Valckenborch’ (Gildekamerstraat 3), het gildehuis van de Oude Handboog.
De vroegste vergaderplaats van de Jonge Handboog is niet gedocumenteerd, maar het schilderij wijst naar ‘de Swaen’ (Gildekamerstraat 7).'

Je kan een reconstructie van een latere versie van de gildehuizen bewonderen op de Grote Markt.

Vandaag

2. De signatuur van George Grosz

Siska Beele: 'Het portret van Walter Mehring door George Grosz werd in 1939 door het museum gekocht op de beruchte veiling van Entartete Kunst in Luzern. Het museum was erg opgetogen met het Mehringportret, maar vreemd genoeg werd het schilderij bij aankomst niet nauwkeurig bestudeerd en beschreven. Het kwam in de bestandscatalogus terecht, zonder signatuur en zonder datum.' 

Schilderij De schrijver Walter Mehring van George Grosz
De schrijver Walter Mehring - George Grosz, KMSKA

'Tijdens de voorbereiding van een artikel over het portret voor het zomernummer van Zaal Z raadpleegde ik de veilingcatalogus van Luzern, en daar vond ik eindelijk aanwijzingen dat het portret wel degelijk gesigneerd en gedateerd is. De signatuur en datering moesten zich op de rugzijde van het doek bevinden. Ik vroeg onmiddellijk aan de restauratoren om de rugbescherming te verwijderen en daar verscheen boven in het midden “Grosz April 1926” in het mooie handschrift van de schilder.'

Grosz plaatste zijn handtekening en de datum op de achterzijde van het schilderij.
achterzijde

3. De datering van Snelheid van Jules Schmalzigaug

Gonnissen: 'De Belgische futurist Jules Schmalzigaug exposeert in april en mei 1914 tijdens een belangrijke futuristische tentoonstelling in Rome. Hij toont onder meer het eerste abstracte schilderij uit de Belgische kunstgeschiedenis. Hij leert er Giacomo Balla, een van de leiders van de futuristische beweging, kennen. Zij delen een voorliefde voor abstracte wervelingen van lijnen en vormen, en het gebruik van kleur pur sang.' 

'Snelheid moet volgens mij ontstaan zijn tussen april en december 1914, na de opening van de tentoonstelling in Rome en voor de oorlog, die Schmalzigaug dwong om naar Den Haag te trekken.'

Schilderij Snelheid van Jules Schmalzigaug
Snelheid - Jules Schmalzigaug, KMSKA