Port of Antwerp-Bruges is de grootste economische motor van België en kiest daarbij steeds resoluut voor innovatie, ambitie, durf en vooruitdenken. Nathalie Van Impe, Chief Communication & Marketing Officer, ziet veel paralellen met het KMSKA. In dit gesprek vertelt ze waarom.
Waarom vinden jullie het belangrijk om dit soort partnerschappen aan te gaan?

Nathalie Van Impe: “Port of Antwerp-Bruges is de grootste economische motor van België. Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat dat over 30 jaar nog zo is, maar op een duurzame manier, die aanvaardbaar is voor de omgeving. Daar hoort ook een maatschappelijk engagement bij, dat verder gaat dan louter public relations en het financiële. Als publiek bedrijf willen wij investeren in de samenleving en zoeken we de verbinding op tussen onze havens en de stadsbewoners. We kijken in onze partnerships altijd naar een brand fit met de partner, een bepaalde affiniteit en vooral een win-win.  In Antwerpen slaan we o.a. de handen in elkaar met het KMSKA, in Brugge hebben we een gelijkaardig engagement met het Concertgebouw.”

"Het KMSKA is een zeer aantrekkelijke en interessante medespeler voor de internationale promotie van de haven. "
Nathalie Van Impe, Chief Communication & Marketing Officer

Vanwaar jullie keuze voor het KMSKA?

“Het KMSKA is net als de haven een wereldspeler, met een fantastische uitstraling. Vooral in het innovatieve, de ambitie, de durf en het vooruitdenken vinden we elkaar. Door voor een volledige vernieuwing te kiezen werd de lat hoog gelegd. Niet de makkelijkste weg, maar het zal het museum hoger positioneren op internationaal niveau. Het zijn allemaal dingen waar wij grote waarde aan hechten. De haven is ook alleen maar wat ze is door innovatie en ambitie. Het project van het nieuwe KMSKA valt ook mooi samen met het nieuwe Port of Antwerp-Bruges-verhaal. Er is een momentum.

Bovendien is het museum een zeer aantrekkelijke en interessante medespeler voor de internationale promotie van de haven. Als partner mogen wij bijvoorbeeld activiteiten organiseren in de magnifieke Rubenszaal. Dat doen we niet elke week. Maar af en toe bij onze topcontacten kunnen uitpakken en tonen wat Antwerpen, Vlaanderen en België te bieden hebben, is wel heel leuk. Het is een money can’t buy experience waar lang over nagepraat wordt.”

Wat is je lievelingswerk uit de collectie?

“Het pronkstuk ‘Madonna omringd door cherubijnen en serafijnen’ van Jean Fouquet. Hij durfde het in de 15de eeuw aan om het klassieke thema van de Madonna anders te benaderen. Zijn felle kleurgebruik en bijna kubistische vormbenadering zijn vooruitstrevend en leiden de transitie van de middeleeuwen naar de renaissance in. Die pioniersgeest spreekt me aan. Ook wij zijn altijd op zoek naar alternatieve en vernieuwende manieren om goederen tot bij de mensen te brengen, de energietransitie te versnellen, te pionieren. Dit schilderij is nog herkenbaar genoeg voor de tijd van toen, maar kiest wel voor vernieuwing. Het is evolutie én revolutie.”

Waar kijken jullie als bedrijf het meest naar uit tijdens dit partnership?

“Ik kreeg zelf al een rondleiding en was blown away. Ik kijk erg uit naar de dag dat het grote publiek deze pracht mag ontdekken en naar hun reacties. We hebben ook al een aantal leuke creatieve ideeën, die we de komende jaren samen zullen uitrollen, in co-creatie. Ik zou ook graag jongeren betrekken en hun ding laten doen met een aantal ideeën. Zij zijn de bezoekers, werknemers en de omwonenden van de toekomst. De haven is voor veel jongeren nog een zwarte doos, en onbekend maakt onbemind. Ik denk dat dat voor het KMSKA ook deels opgaat. Als we daar samen eens verder over brainstormen levert dat ongetwijfeld veel moois op.”