Het gaat om een schets voor het schilderij De voorspraak van Prins Willem I ten behoeve van de rooms-katholieke gevangenen in Gent op 27 december 1578. Van Bree maakte het schilderij en de bijhorende schets in opdracht koning Willem I, een nazaat van Willem van Oranje, die hier wordt afgebeeld.

De kunstenaar wees de koning op het voorbeeld van zijn beroemde voorvader die veel belang hechtte aan godsdienstvrijheid. Een thema dat ook vandaag nog actueel en relevant is.

Markante multitasker

Mattheus Ignatius van Bree was populair als historieschilder en uitmuntend als leraar - en later directeur - van de Antwerpse academie. Als restaurator werkte hij dan weer mee aan de restauratiecampagne van heel wat Rubensschilderijen die Napoleon uit ons land had gestolen en na zijn val terugkeerden naar Antwerpen.

Meer Van Bree - Mattheus Ignatius Van Bree, De dood van Peter Paul Rubens, KMSKA

Het museum bezit nog enkele kunstwerken van Van Bree, met De dood van Peter Paul Rubens als absolute uitschieter. Ook dat schilderij maakte hij in opdracht van koning Willem I die het in 1829 aan het museum schonk. Een bijzondere schenking omdat het museum tot dan toe enkel werk bezat van kunstenaars die het tijdige voor het eeuwige hadden verruild. Van Bree was op dat moment springlevend en zwaaide de plak als directeur van de academie van Antwerpen. 

Creatief proces

Bijzonder aan de tekening is dat ze het creatieve proces van de Antwerpse kunstenaar illustreert. We zien een vlugge, vrije schets, een beetje nerveus van karakter en niet veel groter dan een A4 als voorbereiding voor een monumentaal schilderij. Een mooie aanwinst voor ons prentenkabinet.