Schenken & nalaten 

Met maar liefst 406 zijn ze, de weldoeners die het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen via schenking of testament een belangrijke duw in de rug hebben gegeven. Sinds de oprichting van het museum bouwden kunstminnende weldoeners aan de collectie en toekomst van het KMSKA.

Uit liefde voor de kunst

Dat is de motivatie van elke mecenas. Het KMSKA zou vandaag nooit zo bezielend zijn, zonder de kunstminnende weldoeners uit het verleden. Die mooie traditie is springlevend. Want ook vandaag ontvangt het KMSKA regelmatig giften, schenkingen en legaten van personen die de kunst, onze collectie en ons museum een warm hart toedragen.

Dat mecenaat neemt vele vormen aan. Samen helpen jullie ons om onze plannen en dromen te realiseren. Dankzij jullie kunnen we beklijvende projecten opzetten, werken restaureren, grensverleggend kunstonderzoek uitvoeren, educatieve programma’s ontwikkelen, onze publiekswerking optimaliseren, …

Schenk aan het KMSKA

Projectmecenaat

Het KMSKA zet ook heel wat kunstzinnige projecten op. Net zoals onze kunstwerken nemen die tal van vormen aan. Als mecenas kun jij je verbinden aan een specifiek project, dat perfect aanleunt bij jouw specifieke interesses. Of dat zich richt tot een doelgroep voor wie jij een grote affiniteit hebt.

Hoe werkt het? 

Je kiest een specifiek project dat bij het KMSKA in de steigers staat. Vervolgens werken we er samen een aanpak rond uit. Zo komen we tot een mecenaat op maat.

Alle projecten ontdekken

Neem vrijblijvend contact met ons op. 

 

Schenkingen

De Madonna van Fouquet, de grote toppers uit onze Ensor-collectie, de publiekslievelingen uit het Wouters Ensemble … Wat ze gemeen hebben? Het KMSKA verwierf ze via schenkingen. Zonder weldoeners was de collectie van het KMSKA aanzienlijk kleiner. Niet minder dan zo’n 2000 werken kwamen er na schenking of via een legaat.

Zelf een werk schenken? 

Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Legaten

Kunstzinnig voortleven na de dood? Het is een mooie manier om voor altijd herinnerd te worden. Neem nu Florent van Ertborn (1784-1840). Niemand schonk het museum na zijn dood zoveel kunstwerken als hij. Sindsdien traden heel wat verzamelaars in de voetsporen van Florent en schonken ze belangrijke werken aan het museum. Verzamelaar François Franck liet ons verschillende Ensors na, Ludo van Bogaert zorgde ervoor dat het KMSKA vandaag het meest representatieve ensemble van Rik Wouters ter wereld bezit.

Ook vandaag ontvangen we nog regelmatig een legaat of nalatenschap van mensen die het museum en onze collectie een warm hart toedragen. Dankzij die bijdragen is het mogelijk om onderzoek te doen, publicaties te realiseren, restauraties uit te voeren, tentoonstellingen te organiseren of onze collectie uit te breiden met nieuwe kunstwerken.

Zelf een legaat nalaten?

Wil jij het KMSKA opnemen in je testament? Dan leeft jouw liefde voor de kunst verder. Generaties lang. Bovendien beslis je zo zelf waar (een deel van) je vermogen na overlijden terecht komt.

Hoe laat je een legaat na? 

Een legaat nalaten kan via een testament dat je officieel door een notaris laat opmaken. In je testament benoem je het KMSKA als legataris. Het legaat kan bestaan uit een geldbedrag, onroerend goed, roerend goed

(bijvoorbeeld een kunstcollectie of kunstwerken) of een effectenportefeuille. In je gesprek met een notaris kan je volgende administratieve gegevens opgeven:

vzw Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

ondernemingsnummer 0725 891 877

maatschappelijke zetel gelegen in de Plaatsnijdersstraat 2, 2000 Antwerpen

rekeningnummer: BE97 375 111 760 449

Schenkingen of legaten aan het KMSKA genieten van een 0%-tarief in deschenk- of erfbelasting. Zo komen uw giften geheel ten goede aan het museum.

 

Elke gift aan het KMSKA maakt een wezenlijk verschil

Klein of groot. Met de bedragen die we ontvangen, kunnen we onze collectie nóg mooier maken en nieuwe educatieve programma’s opzetten. Samen!

Het bewijs? Met de giften die we ontvingen in 2020, restaureren verschillende belangrijke werken. Licht van Jules Schmazigaug werd gerestaureerd en straalt vandaag opnieuw als vanouds. Met dank aan een uitvoerige restauratie die gefinancierd werd door een mecenas. Dankzij de restauratie wint het schilderij vandaag opnieuw aan kracht. Een nieuwe laag vernis zorgt bovendien voor extra bescherming en laat de kleuren opnieuw feller overkomen.

"Het geeft me veel voldoening om te kunnen bijdragen aan de collectie van het KMSKA. De steun aan de restauratie van dit bijzondere schilderij van Jules Schmalzigaug is een unieke gelegenheid om ons te verdiepen in het werk en het leven van de kunstenaar. Het KMSKA-team heeft het ganse traject professioneel en attent begeleid waarvoor onze dank. "
De mecenas die de restauratie van Licht van Jules Schmalzigaug mogelijk maakte.

Bovenaan de toegangstrappen van het museum komt misschien wel het schoonste kunstmozaïek van het land. Het mozaïekatelier Mosaico di Due legt een puzzel van 480.000 steentjes in 76m² naar een ontwerp van kunstenares Marie Zolamian. Het legaat van kunstliefhebber en Vriend van het museum Richard Vander Linden zorgde voor de nodige fondsen om dit unieke kunstmozaïek tot stand te brengen.

Rhytmus van lichtgolvingen. Straat, zon & menigte - Jules Schmalzigaug
Detail van de kunstmozaïek - Ontwerp van Marie Zolamian

Doe nu een gift

Elke gift aan het KMSKA maakt een wezenlijk verschil: klein of groot. Met de bedragen die we ontvangen, kunnen we onze collectie nóg mooier maken en nieuwe educatieve programma’s opzetten!

Fiscaal aftrekbaar

Doe je een gift? Dan bouw je mee aan onze collectie. Zodat ook de generaties na ons volop kunnen blijven genieten van onze kunst. 

Het voordeel voor jou? Giften aan het KMSKA zijn fiscaal aftrekbaar. Schenk je op jaarbasis minstens 40 euro aan het KMSKA? Dan heb je recht op een fiscaal attest. Hierdoor geniet je van belastingvoordelen – als particulier én als zelfstandig ondernemer.

Hoe werkt het? 

U kan een gift overmaken op de zichtrekening van het museum: BE97 3751 1176 0449. Geef in de mededeling de volgende vermelding mee: ‘Gift KMSKA’.