Jouw steun is goud waard


Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen verbindt jong en oud, particulier en ondernemer. Wil je nauwer betrokken zijn? Word een ‘Vriend van het museum’ en beleef onze collectie en werking vanop de eerste rij. Zo krijg je nieuwe inzichten, verrijk je jouw kennis over kunst én breid je je netwerk uit. Bovendien krijg je er een reeks vriendendiensten bovenop!

Lees meer
Axel Vervoordt op het diner van de Vrienden van het KMSKA
Steunen als particulier

Steunen als particulier

Wil je nauwer betrokken zijn bij het museum? Je verrijkt jouw kennis over kunst en krijgt er een reeks voordelen bovenop.

Meer info
Twee mannen in een tentoonstellingszaal

Steunen als bedrijf

Met je organisatie het museum steunen? Je beschermt het Vlaamse erfgoed én geniet van kunstzinnige voordelen.

Meer info

Voortleven in onze werking?

Ligt onze kunst je nauw aan het hart? Neem het museum als begunstigde op in je testament. Of doe een schenking. Zodat ook de volgende generaties dankzij jou volop kunnen genieten van onze meesters en hun werken. Lees meer over schenken en nalaten.

Restauratie steunen? Doe een gift!

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan de restauratie van topstukken uit de collectie van het KMSKA. Giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven in 2020 aanleiding tot een belastingvermindering van 60% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Je kan je gift storten op culturele mecenaatsrekening Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404 met BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde mededeling 129/1035/00017.

Doe een online gift
Een schilderij in het restauratieatelier

Partners voor restauraties

Met de steun van partners als de Nationale Loterij en het Fonds Baillet Latour restaureert het museum jaarlijks verschillende topstukken uit de collectie.

Meer weten
bezoek vrienden kmska restauratieatelier

Restauratieproject sponsoren

Bij de heropening van het museum willen we dat onze topstukken in topconditie zijn. Als projectsponsor kan jouw bedrijf daaraan meewerken.

Meer weten