Partners restauraties

Met de steun van zijn partners restaureert het museum jaarlijks verschillende topstukken uit de collectie.

Nationale Loterij

De Nationale Loterij steunt cultuur en wetenschappelijk onderzoek in België. Een groot deel van de opbrengst van de spelen gaat naar maatschappelijke projecten. Ook het KMSKA kan rekenen op financiële steun. Het museum dankt alle spelers van de Nationale Loterij. Dankzij deze steun kan het museum jaarlijks verschillende topstukken uit de collectie restaureren.

Fonds Baillet Latour

Fonds Baillet Latour steunt via fondsen, prijzen en beurzen vier maatschappelijke gebieden: cultuur, gezondheid, onderwijs en sport. Zo verlenen ze ook financiële steun aan restauratieprojecten van het KMSKA. Dankzij deze steun zal het publiek, wanneer het museum heropent, kunstwerken bewonderen in topconditie.

Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché

Léon Courtin en Marcelle Bouché leefden omringd door het werk van Belgische kunstenaars. Ze genoten er elke dag van. Ter nagedachtenis van haar echtgenoot wou Marcelle Courtin-Bouché helpen bij de bescherming van het oeuvre van Belgische kunstenaars in openbare collecties. Ze richtte een fonds op dat toelaat om eender welk werk van een Belgisch kunstenaar te verwerven, te restaureren en te ontsluiten. De focus ligt daarbij op oude en moderne meesters. Dankzij het fonds kan het museum twee kunstwerken van Frans Floris simultaan restaureren. 

Dit fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Schilderij Het oordeel van Salomo van Frans Floris
Het oordeel van Salomo - Frans Floris, KMSKA

Fonds Jacques Bollens

Het fonds steunt de restauratie en conservering van kunstwerken op papier, zoals perkament, tekeningen, aquarellen en miniaturen uit Belgische openbare verzamelingen. Dankzij dit fonds kunnen we ‘De hunnenslag’ van Wilhelm von Kaulbach restaureren, een werk van 1448 × 1603 mm op papier.

Dit fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting

wilhelm-von-kaulbach-de-hunnenslag-kmska
De Hunnenslag - Wilhelm von Kaulbach, KMSKA