Citadel van Alva

Een Archeologisch onderzoek in de tuin van het museum bracht de exacte ligging van de citadel van Alva aan het licht. Het onderzoek kwam er naar aanleiding van werkzaamheden in de museumtuin. Pal onder de site van het museum ligt bastion Fernando, één van de vijf bastions van de citadel. De citadel zelf nam het volledige Zuid in beslag, van de Schelde tot de Leien en van de Marnix- tot de Bolivarplaats.

Ze werd in 1567 gebouwd in opdracht van Filips II en de hertog van Alva. Een verbindingswal verbond de citadel met de Spaanse omwalling. De citadel diende om aanvallers af te weren en de stad onder controle te houden. De Antwerpenaars noemden ze ook wel eens ‘de dwangburcht’. In 1874 werd ze afgebroken.

Uit het stadsarchief - 16de-eeuwse kaart van de omwalling met citadel van Pauwels Van Overbeke.

De resten van de hoofdmuur van de citadel en van bastion Fernando zijn tot vijf meter diep bewaard gebleven. Hun façades zijn bovenaan bekleed in baksteen en onderaan in natuursteen. Verder legden de archeologen ter hoogte van de flank van bastion Fernando een gedeelte van de geschutstellingen (kazematten) vrij. Deze info geeft hen inzicht in het militaire verleden van onze stad.

Opgravingen - De resten van de hoofdmuur van de citadel en van bastion Fernando zijn tot vijf meter diep bewaard gebleven. Hun façades zijn bovenaan bekleed in baksteen en onderaan in natuursteen. Foto: Karin Borghouts
Opgravingen - Bovenaanzicht van de archeologische opgravingen. Foto: Karin Borghouts

Op de website van de stad Antwerpen vertelt archeologe Veerle Hendriks meer over de resultaten van het vooronderzoek.