Disclaimer

Tenzij anders vermeld zijn alle gebruikte afbeeldingen afkomstig uit de collectie van het KMSKA – Vlaamse Gemeenschap. Voor wat betreft afbeeldingen uit andere collecties heeft het museum geprobeerd alle rechthebbenden te achterhalen en in te lichten. Als je desondanks denkt dat een bepaalde vermelding van eigenaar of copyright onjuist of onvolledig is, kun je altijd contact met ons opnemen.

PUBLIEK DOMEIN​

De foto’s van kunstwerken in publiek domein zijn gratis te downloaden, en mogen zonder toestemming gebruikt worden. We stellen wel een naamsvermelding op prijs (Collectie KMSKA - Vlaamse Gemeenschap). Lees hier meer over publiek domein. ​

Gebruik je de afbeelding voor professionele doeleinden? De afdeling beeldbeheer helpt je graag verder met al je vragen, bijvoorbeeld het kosteloos leveren van hoge resolutie-afbeeldingen. Aarzel niet om contact op te nemen. Als je het beeld in een publicatie gebruikt, ontvangen we graag een exemplaar. ​

KMSKA geeft de foto’s van objecten in publiek domein vrij onder een Creative Commons Zero-licentie (CC0). Er is dus geen beperking op het gebruik van de foto's en de bijhorende informatie. Alle teksten op deze site worden ook onder een CC0-licentie vrijgegeven. Voor meer informatie over CC0, bezoek de pagina van Creative Commons.  ​

COPYRIGHT​

Wanneer de foto is aangeduid met ©-symbool, wil dat zeggen dat het object auteursrechtelijk is beschermd. Deze foto mag op geen enkele wijze gebruikt, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. Voor meer informatie over deze objecten in auteursrecht kan je contact opnemen en/of hier meer lezen. ​

Deze foto's worden op de site enkel getoond en zijn niet downloadbaar. Wil je een afbeelding in auteursrecht aanvragen?  Vul het contactformulier in. Je bent als gebruiker zelf verantwoordelijk om de rechten te klaren bij  SABAM, de Belgische vereniging voor auteurs, componisten en uitgevers: https://www.sabam.be/nl ​

Iedere reproductie, aanpassing, gedeeltelijke wijziging of doorgifte via tv, kabel of internet van werken van het SABAM-repertoire is verboden, behoudens voorafgaande toestemming van SABAM: https://www.sabam.be/nl ​ / mail: visual.arts@sabam.be. ​

De zwart-wit afbeeldingen met watermerk © KIK-IRPA, Brussel zijn gemaakt door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) te Brussel. Voor het gebruik van deze beelden dien je het KIK te contacteren en melding te maken van de herkomst: © KIK-IRPA, Brussel.

Zit je nog met vragen? De afdeling beeldbeheer helpt je met plezier verder. Contacteer ons hier.