Bouwspecialiteitenbedrijf Soudal, Europa's grootste onafhankelijke producent van mastieken, lijmen en PU-schuimen,  houdt van de kunsten. Het partnerschap met het KMSKA is daar een natuurlijk uitvloeisel van, zo blijkt uit het gesprek met oprichter en eigenaar Vic Swerts. 
Waarom vinden jullie het belangrijk om dit soort partnerschappen aan te gaan?   

Vic Swerts: “Als bedrijf zijn we erg actief op het gebied van sponsoring, denk maar aan de wielersport, de cyclocross, het voetbal met KVC Westerlo en meer recent de golfsport met de Soudal Open. Dat zijn zeer bewuste investeringen om ons merk nog verder uit te bouwen. Daarnaast willen we onze maatschappelijke rol niet verloochenen en steunen we tal van projecten in het kader van onze social corporate responsibility (SCR), zoals initiatieven in de sociale, filantropische en creatieve sfeer.  

We sponsoren ook verschillende musea. Het partnership met het KMSKA ligt op het raakvlak van beide. Enerzijds treden we naar buiten en bereiken we een andere doelgroep dan we met onze sportsponsoring bereiken. Anderzijds hechten we er belang aan om bij te dragen aan belangrijke maatschappelijke domeinen, waarvan kunst in mijn ogen een van de meest essentiële is. Ook in ons hoofdkwartier in Turnhout tref je heel wat kunst aan.” 

"Kunst is in mijn ogen een van de meest essentiële maatschappelijke domeinen "
Vic Swerts

Vanwaar jullie specifieke keuze voor het KMSKA?  

“Ik heb iets met musea en met de schone kunsten in het algemeen. Ik durf te zeggen dat ze na mijn bedrijf mijn grootste hobby zijn. Mijn dochter is Meester in de Muziek, ze is concertpianiste. Maar ook de beeldende kunsten boeien me. Ik mag er zowel thuis als in ons hoofdkwartier graag van genieten. Het KMSKA is bovendien gevestigd in Antwerpen. Hoewel Soudal een door en door Kempisch en zelfs Turnhouts bedrijf is en we inmiddels wereldwijd in zo’n 140 landen actief zijn met 73 filialen en 24 productievestigingen zag onze firma in 1966 het levenslicht op de Ossenmarkt, in hartje Antwerpen. Dat schept een bijzondere band.” 

Wat is jullie lievelingswerk uit de collectie? 

“Ik heb Soudal opgericht op de Ossenmarkt, op een boogscheut van de Sint-Jacobskerk waar Rubens begraven ligt. Rubens is dan ook een van mijn lievelingskunstenaars, een wonderlijke alleskunner van wie het museum een imposante collectie bezit. Mijn favoriet is ‘Het Ongeloof van Thomas’, het centraal paneel van een drieluik uit 1613-1615. Op het paneel wordt het verhaal van de ongelovige Thomas afgebeeld. Hij kan pas worden overtuigd van de verrijzenis van Christus nadat hij de wonden heeft aangeraakt, die de nagels en de lans hebben nagelaten. Het thema verwijst naar het geloof in het eeuwige en naar Jezus’ uitspraak in het Evangelie volgens Johannes ‘Zalig zijn zij die niet hebben gezien en toch geloven’. Christus, Thomas, Johannes en nog een derde apostel zijn zeer menselijk geschilderd. Een mooi samengaan van de religieuze traditie en een doorvoeld humanisme, een combinatie die steeds mijn levensvisie heeft bepaald.” 

Vic Swerts_Soudal
Baron Vic Swerts

Waar kijken jullie als bedrijf het meest naar uit tijdens dit partnership? 

‘Mijn antwoord hierop sluit nauw aan bij mijn antwoord op de eerste vraag: we hopen via deze weg vooral een steentje te kunnen bijdragen aan het ontsluiten van ons rijke kunstpatrimonium voor een groeiend publiek. We zullen dit najaar ook onze klanten uitnodigen om het museum in al zijn hernieuwde glorie te bewonderen. Op die manier kunnen hopelijk steeds meer mensen net als ik leren genieten van al het moois dat kunst in het algemeen, en het KMSKA in het bijzonder te bieden heeft.”